Ujemna stopa depozytowa

Datę 12.06.2014 r. można uznać na moment historyczny w bankowości. Tego dnia bowiem Europejski Bank Centralny wprowadził ujemną stopę procentową. Co to oznacza? Jest to sytuacja patowa, dla innych banków, które przechowują pieniądze w tym banku.

Trzymanie pieniędzy w EBC przestaje się opłacać. Banki komercyjne muszą szukać innych sposobów, do których należy przede wszystkim udzielanie kredytów. Sytuacja ta wpłynie korzystanie na rozwój całej gospodarki.

monopol

Co wpłynęło na taką decyzję? Przede wszystkim inflacja. Od paru miesięcy jej wzrost był nieznaczny, a założenie analityków okazywały się błędne. Niska inflacja wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie rynku, toteż była bodźcem do takich kroków.

Rynek europejski wychodzi na prostą. Kryzys powoli zostaje pokonany. Jednak to w kwestii Europejskiego Banku Centralnego jest, aby ruszyć gospodarkę i utrzymać ją na odpowiednim poziomie, dlatego też podjęta decyzja wydaje się tym momencie całkowicie uzasadniona.

Grafika:  Olos88 (Praca własna)