Spread

Spread – to różnica cenowa między wartością kupna danych aktywów, a wartością sprzedaży tych aktywów.