Dolaryzacja

Dolaryzacja – stan, kiedy w państwie władze zgadzają się na legalny obrót i używanie jako środka płatniczego dolara lub innej obcej waluty.