Kiedy warto inwestować w akcje?

Zazwyczaj uwaga inwestionariuszy skierowana jest na akacje, kiedy te są na wyjątkowo niskim poziomie. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy następuje widoczna różnica w porównaniu z papierami dłużnymi.

Co wówczas robić? Kupować! Taki stan przecież nie będzie trwał wiecznie. Zwłaszcza, że zwykle to nie akcje tanieją, a obligacje skoczą wyraźnie do góry. Jaki jest powód takowej sytuacji? Bazując na roku 2012, głównym czynnikiem był kryzys finansowy, który z jednej strony spowodował popyt na aktywa bezpieczne. Natomiast z drugiej strony wywołał zmniejszenie się podaży na bezpieczne papiery wartościowe.

stock

Z szacunków na tamtejszy okres wynikało, iż akcje powinny skoczyć 2-3 razy w górę. Był to zatem idealny bodziec do inwestowania właśnie w akcje. Co jeszcze zazwyczaj motywuje inwestorów do zakupu akcji? Można wyróżnić takie czynniki jak:

  • Wysoki globalny wzrost gospodarczy,
  • Tendencja poprawy stóp zwrotu,
  • Tendencja wysokich zysków przy niskich wycenach,
  • Zmiana alokacji akcji w obligacje.

Wszystkie wyżej wymienione mają wyraźny wpływ na poziom akcji. Trzeba zatem śledzić giełdę i próbować. Ryzyko niesie zysk!