Inflacja w maju 2014

Analitycy oszacowali zmianę inflacji. Z ich obliczeń wynika, że w maju b. r. inflacja wzrosła tylko o 0,2 %, podczas gdy z szacunków wynikał co najmniej dwukrotny wzrost. Co wpłynęło na taką sytuację?

money

Do czynników, które bezpośrednio podziałały na znikomą zmianę inflacji zaliczyć można przede wszystkim spadek cen:

  • żywności,
  • odzieży,
  • obuwia,
  • transportu,
  • i inne.

Wszystkie wyżej wymienione przyczyniły się w większym lub mniejszym stopniu do omawianej sytuacji. Jest to bodziec dla Rady Pieniężnej, która wyznacza stopy procentowe. Efektem może być ich obniżenie.

Grafika: Ataman at pl.wikipedia